Termografi

Termografering – termografi avleser temperatur på overflater!

Infrarød termografi brukes for å avdekke skulte feil eller varmegang på det elektriske anlegget. Termografi av elektriske anlegg gjøres med et IR-kamera.

Infrarød termografi er utstyr eller en teknologi for å oppdage og visualisere infrarøde energien som stråler fra et objekt for å vise bilder av temperaturmåling eller temperatur distribusjon, for å dokumentere dette benytter vi et Termografi kamera fra NEC av type TH7800 og softwear til denne type kamera .

Ethvert objekt har en varmestråling. Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termobilde). Varme felt vil tydelig vise en avvikende farge i forhold til felter med normaltemperatur. I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referanse-punkt med normaltemperatur.

Termografi av elektrisk anlegg og skjulte feil.Termografi vil si å avlese den infrarøde strålingen som ethvert objekt avgir.

Den infrarøde strålingen er usynlig for øyet men like tilstedeværende om dagen som om natten.

Infrarød termografi utstyr, fanger opp en temperatur fordeling på en overflate, og det vises som en synlig informasjon på en skjerm/bilde.

Temperatur kan måles på avstand uten å være i kontakte med objektet og temperatur måles i sanntid. Dette betyr at vi kan benytte et termokamera til å se temperatur forskjeller i et objekt som roterer eller på annen måte er farlig i å komme nær, som f eks, roterende motor, eller strømførende skinner.

Termografi utføres ved hjelp av termografikamera. Termokameraet innehar en detektor som fanger bølgelengdene i strålingen fra objektet. Detektoren som sitter i termografikameraet sender signalene videre til avansert elektronikk som omgjør og setter sammen informasjonen til IR-bilder (infrarøde). Bildene kan ses i displayet på termokameraet.

Termografikameraene fanger radiometrisk informasjon i bildene. Det vil si at når kameraet er kalibrert kan vi lese av eksakte temperaturer på måleobjektet. Vi kan også lagre termobilder på termografiutstyret for videre behandling og rapportering på pc.

Det er ikke nok bare å ta bildene. De må også tolkes og bedømmes. Temperaturer og temperaturmønstere må vurderes.