Elektrisk anlegg

Termografi på elektriske anlegg avdekker skjulte feil!

Ved å bruke termografi på det elektriske anlegget finner vi unormale temperature. Termografi oppdager feil før det utvikler seg til kortslutning eller brann.

Vi utfører termografering av alle typer elektriske anlegg både private boliger, hytter, industri og næringsbygg. Ved en termografi inspeksjon kan vi gjennomgå , strøminntak, sikringskap, hoved og underfordelinger, styretavler, ventilasjonsfordelinger, UPS, varmekabler, husinstallasjoner osv.

Ved alle oppdrag leverer vi en rapport med oversikt over termograferte anlegg med bilder og beskrivelse av avvik. I tillegg klassifiseres feilene med forslag til utbedring.

Fordeler ved termografering av elektriske komponenter:

  • Jevnlige kontroller reduserer faren for skader
  • Kostnader ved avbrudd reduseres
  • Utfører under full belastning
  • Kan utløse rabatter i forsikringspremien
  • Utføre reperasjoner til planlagte tidspunkt
  • Reduserer faren for brann

 Termografi av elektrisk anleggBilder tatt med NEC TH7800 

Termografi av høyspennings bryter 5,4 kv

 

Termografi av elektrisk anlegg og skjulte feil.Dårlig tilkobling på L3 fas kontaktor 500V