Termografiingeniøren

Termografi, termografering av elektriske anlegg!

Vi utfører termografi av elektriske anlegg og installasjoner. Termografiingeniøren er en avd. under Ing. A. Haukedalen i Hønefoss.

Termografi og termograferings kameraBruken av Termografikamera et viktig hjelpemiddel for avdekke begynnende fare i det elektriske anlegget. Sammen med målinger og informasjon om el sikkerhet, kan vi reduser antallet avvik (brann og strømgjennomgang) og bidra til å forebygge skjulte feil som kan redde både liv og materielle verdier.

Vi utfører ikke installasjonsarbeider, men bistår med å avdekke skjulte feil på det elektriske anlegget. I ettertid vil du motta en utfyllende rapport om tilstanden på det elektriske anlegget.

Vi er opptatt av: Nøytralitet, Habilitet, Kompetanse og El Sikkerhet.

Vi jobber i perioder med tilsyn for nettselskaper (myndighetskontroll) frem til høsten 2019, dette kan bare gjøres i perioder hvor dette er eneste oppdrag, her stilles det strenge krav til nøytralitet og habilitet. Denne type oppdrag er i samarbeid med andre sakkyndige selskaper.

Sertifisering og kompetanse:

Vi er sertifisert og har lang og bred kompetanse innen elektrisk kontroll og termografi tjenester.

Vi har sertifiseringen gjennom,” Institute of infrared termography in Canada” basert på PCN Certification, ISO18436 og American Standard ASNT SNF-TC-1A.

Vår Termografør og Elsikkerhetsingeniør er Arild Haukedalen.

  • Termografi Level 1 Sertifikatnr: L1-C2019. okt. 2008
  • Installasjoninspektør sertifikat fra EBL med Id nr 2894 okt. 2007
  • Eksamen trinn 1 og 2 eltakst hos EL-Tilsynet AS, 2008/09
  • Fagbrev i Februar 1992 som elektriker med 33 års erfaring i faget. (1987-2020)
  • 2 årig Teknisk Fagskole Elkraft linje.1993-95

Vi samarbeider med andre sakkyndige og ingeniør firmaer ved større prosjekter.